LÂL PAŞA KİMDİR?

Karaman, Mut ve çevre illerde cami, hamam, medrese, darülhuffaz ve zaviyesi bulunan Lâl Paşa, Karamanoğulları bürokrasisinde görev almış siyahi bir hadım ağasıydı.

Şikârî’nin yazdığına göre “Ağa” unvanı ile de anılan Lâl Paşa, siyahi hadım ağasıydı. Karamanoğulları bürokrasisinde görev almış, bir ara Niğde Dizdarlığı da yapmıştır.

Ölüm tarihi bilinmemekle birlikte türbesi, Mut’ta yaptırdığı caminin önündedir.

Karaman’daki cami ve hamamının dışında Konya’da darülhuffaz, Şahne köyünde zaviye, Mut’ta cami ve medrese yaptırmıştır.

Lâl Paşa’nın yaşadığı yıllar göz önüne alınırsa Karaman’daki camisini XV. yüzyılın ilk yarısında yaptırdığı söylenebilir.

Karaman’ın eski camilerinden biridir. 1476 vakıf tahririnde ismi “Lâl Paşa” olarak geçmekte, belgelerde Say Mahallesi’nde olduğuna işaret edilmektedir. Lâl Paşa Camii günümüzde ayakta olmayıp mimari yapısı ve müştemilatı ile ilgili herhangi bir belgeye şimdilik ulaşılamamıştır. Ancak Lâl Paşa’nın Mut’taki camisi, taş ve tuğladan kubbeli olarak yaptırılmıştır.

Konya’daki kendi adı ile anılan darülhuffaz da kubbeli idi. Bu örneklere bakarak Karaman’daki caminin de kubbeli olarak taş ve tuğladan inşa edildiği düşünülebilir.

Lâl Paşa Camii, Karaman’ın Osmanlıların eline geçtiği 1471 yılında kullanılamayacak durumda idi. Bunun için 1476 tarihli tahrirde “el-an harâb” şeklinde kaydedilmiştir.

II. Bayezit Dönemi’nde de aynı şekilde idi. Bunun için daha önce değinildiği üzere vakıfları Fasih/Dikbasan Camii ile Hacı Beyler Camii’ne tahsis edilmiştir. Daha sonra tamamen ortadan kalkmış olmalıdır.

XVI. yüzyıldan sonraki arşiv kaynaklarında din görevlisi adının geçmemesi de bunu göstermektedir.

Yorumlar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Mut’ta Motofest Yarışları sona erdi

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Motofest Yarışları sona erdi. Mut Kale Mahallesi'nde yapılan, Mut...

Kapat